Vítejte v naší poradně

Fotolia_54040277_S-web.jpg

 

Poradna pro primární prevenci vznikla v březnu 2013 jako občanské sdružení a jejím posláním je:

a. vzdělávání pedagogických pracovníků, popřípadě dalších zájemců v oblasti primární prevence rizikových forem chování.
b. realizace programů specifické i nespecifické primární prevence ve školách a školských zařízeních.
c. diagnostická šetření a následné intervenční programy ve školách a školských zařízeních, oblasti rizikových forem chování.
d. supervize ve školách a školských zařízeních, oblasti rizikových forem chování.
e. ochraňovat dodržování odborných, právních a etických norem prevence rizikových forem chování a ochraňovat objekty primární prevence, tedy žáky MŠ, ZŠ a SŠ před neodbornými zásahy.
f. spolupracovat s příbuznými organizacemi a sdruženími, které jsou zaměřeny na primární prevenci rizikových forem chování
g. spolupodílet se - dle možností - na pozitivním mediálním obrazu primární prevence v masmediích všeobecné i odborné povahy, obdobně pak rovněž na její prezentaci webové.


Tomáš Velička, ředitel