Adaptační kurzy

Spolupráce při realizaci adaptačních kurzů je vždy otázku dohody mezi školou a poradnou.

Nabízíme tyto možnosti:
- odbornou spolupráci při realizaci adaptačního kurzu školou
- realizaci adaptačního kurzu pracovníky poradny na místě zajištěné školou
- realizace adaptačního kurzu tzv. „na klíč“, ve spolupráci se SVČ Ostrava – Zábřeh
Cíl: Vzájemné poznání mezi žáky a třídním učitelem zábavnou formou pomocí interaktivních prožitkových technik, které napomáhají nalézt své místo ve skupině a vytvořit sociální vazby. Navodit atmosféru tvůrčí spolupráce, tolerance a vzájemné úcty ve skupině, ale i mimo ni. Poznat sebe sama, podpořit individualitu jedince. Primární prevence vzniku šikany.
Metody a formy: skupinová a kooperativní výuka, interaktivní techniky a hry, zážitková pedagogika
Cena: dohodou dle nasmlouvanných služeb