Primární prevence

Programy budou realizovány na jednotlivých školách, v devadesáti minutových blocích, formou interaktivních prožitkových technik a jsou určeny pro žáky ZŠ a SŠ. Doporučená velikost skupiny je 20 – 40 žáků.

 

1.    Nebezpečí kyberšikany

Charakteristika tématu: základní dovednosti bezpečné práce na internetu, rizika sociálních sítí, Instagram, Tik Tok, Facebook,  flaming… Určeno pro žáky ve věku 8 – 12 let.

Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k bezpečné práci na internetu a k předcházení kyberšikany.

Metody a formy: skupinová a kooperativní výuka, interaktivní prožitkové techniky a hry, zážitková pedagogika.

Cena: 60,- Kč/žák

 

2.    Rizika elektronické komunikace

Charakteristika tématu: rozšířené dovednosti bezpečné práce na internetu, rizika sociálních sítí, Facebook, Instagram, Youtube, sexting, flaming, phishing. Určeno pro žáky ve věku 11 – 18 let.

Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k bezpečné práci na internetu a k předcházení kyberšikany.

Metody a formy: skupinová a kooperativní výuka, interaktivní prožitkové techniky a hry, zážitková pedagogika.

Cena: 60,- Kč/žák

 

3.    Bezpečné sexuální chování v dospívání

Charakteristika tématu: základní znalosti o lidské sexualitě a sexuálním chováním, etický rozměr lidské sexuality, právní řád ČR v sexuální problematice. Určeno pro žáky ve věku 12 – 18 let.

Cíl: zvýšení kompetencí u žáků a studentů důležitých k bezpečnému a věkově přiměřenému sexuálnímu chování.

Metody a formy: skupinová a kooperativní výuka, interaktivní prožitkové techniky a hry, zážitková pedagogika.

Cena: 60,- Kč/žák

 

4.    Nebezpečí šikany

Charakteristika tématu: základní sociální dovednosti nutné pro fungování vztahů v třídním kolektivu. Nalezení svého místa ve skupině i mimo ni. Zvládání vrstevnického tlaku. Určeno pro žáky ve věku 6 – 18 let.

Cíl: zvýšení sociálních kompetencí u žáků a studentů důležitých k předcházení šikany.

Metody a formy: skupinová a kooperativní výuka, interaktivní prožitkové techniky a hry, zážitková pedagogika.

Cena: 60,- Kč/žák

 

5.    Drogy v dospívání

Charakteristika tématu: podrobné informace o legálních i nelegálních drogách, platný právní řád ČR v drogové problematice, postoje k užívání drog. Určeno pro žáky ve věku 11 – 18 let.

Cíl: změna postojů žáků a studentů k užívání drog, snížení prodrogového chování.

Metody a formy: skupinová a kooperativní výuka, interaktivní techniky a hry, zážitková pedagogika.

Cena: 60,- Kč/žák

 

6. Mediální gramotnost

Charakteristika tématu: základní orientace v moderním mediálním prostředí, hyperrealita kyberprostoru, základní aspekty mediálního diskurzu, framing, mediální konstrukce reality, … Určeno pro žáky ve věku 14 – 18 let.

Cíl: zvýšení kompetencí při konzumaci publicistických a zpravodajských obsahů.

Metody a formy: skupinová a kooperativní výuka, interaktivní prožitkové techniky a hry, zážitková pedagogika.

Cena: 60,- Kč/žák