Vzdělávání pro pedagogy – poradna

Akce vzdělávání pro pedagogy která probíhá v Ostravě.
Přihlásit se mohou všichni pedagogičtí pracovníci.

1. Prevence, diagnostika a řešení šikany ve školách
Charakteristika tématu: základní informace o problematice šikany, formy šikany, šikana jako nemoc chování, šikana jako závislost, vývojová stádia šikany, typologie obětí a agresora
Cíl: zvýšení kompetencí pedagogů, důležitých k předcházení a řešení šikany
Metody a formy: skupinová práce, brainstorming, kazuistiky, interaktivní techniky a hry, přednáška
Cena: 500,- Kč/účastník
Rozsah: 5 hod.

2. Prevence, diagnostika a řešení kyberšikany ve školách
Charakteristika tématu: základní informace o problematice kyberšikany, zvláštnosti kyberšikany oproti tradiční psychické šikaně, úloha školy při řešení kyberšikany, typy kyberšikany, typologie kyberagresorů, stalking, kybergrooming, sexting, flaming, phising
Cíl: zvýšení kompetencí pedagogů, důležitých k předcházení a řešení kyberšikany
Metody a formy:
skupinová práce, brainstorming, kazuistiky, interaktivní techniky a hry, přednáška
Cena: 500,- Kč/účastník
Rozsah: 5 hod.

3. Drogová problematika ve školách
Charakteristika tématu: základní informace o problematice legálních a nelegálních drog (alkohol, THC, pervitin, heroin, kokain, LSD, toluen, extáze, …), právní řád ČR v drogové problematice, role školy v protidrogové prevenci, řešení drogových problémů na školách.
Cíl: zvýšení kompetencí pedagogů, důležitých k předcházení a řešení užívání drog ve školách
Metody a formy: skupinová práce, brainstorming, kazuistiky, interaktivní techniky a hry, přednáška
Cena: 500,- Kč/účastník
Rozsah: 5 hod.

4. Netolismus a gambling u žáků škol
Charakteristika tématu: základní informace o netolismu a gamblignu, závislost na sociálních sítích a počítačových hrách, úloha školy při primární prevenci
Cíl: zvýšení kompetencí pedagogů, důležitých při prevenci a řešení netolismu a gamblingu u žáku škol
Metody a formy: skupinová práce, brainstorming, řešení modelových situací, kazuistiky, interaktivní techniky a hry, přednáška
Cena: 400,- Kč/účastník
Rozsah: 4 hod.

5. Adaptační kurzy
Charakteristika tématu: základní informace o filozofii adaptačních kurzů, struktura adaptačních kurzů, hry a techniky adaptačních kurzů, financování adaptačních kurzů, rizika při realizaci adaptačních kurzů
Cíl: zvýšení znalostí a dovedností pedagogů, důležitých k zvládnutí realizace adaptačních kurzů školy
Metody a formy: skupinová práce, brainstorming, řešení modelových situací, kazuistiky, interaktivní techniky a hry, přednáška
Cena: 600,- Kč/účastník
Rozsah: 8 hod.

6. Komunikace s rodičem problémového žáka
Charakteristika tématu: základní informace možnostech komunikace s rodiči rizikového žáka, komunikační strategie, šumy v komunikaci, techniky aktivního naslouchání, soulad verbální a neverbální komunikace
Cíl: zvýšení kompetencí pedagogů, důležitých k zvládnutí komunikace s rodiči rizikového žáka
Metody a formy: skupinová práce, brainstorming, řešení modelových situací, kazuistiky, interaktivní techniky a hry, přednáška
Cena: 600,- Kč/účastník
Rozsah:
8 hod.